Samurai-Archives

Matsudaira Nobutsuna

From SamuraiWiki
Jump to: navigation, search

Matsudaira Nobutsuna served as rôjû under both Tokugawa Iemitsu and Ietsuna.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 243.
Personal tools